Kennis om te delen

Nieuws

Wij delen onze expertises graag met u

Waarom een ontruimingsplattegrond?

Ontruimingsplattegronden zijn ervoor om gebruikers van een gebouw te informeren hoe zij het gebouw in geval van nood op een snelle en veilige manier moeten verlaten. Er dienen ontruimingsplattegronden van het pand op strategische plaatsen aanwezig te zijn met hierop...

read more

Ontruimingsplan, calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan

Wettelijk kader Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de Arbowet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17 en dient derhalve getoetst te worden door de brandweer. Een door ons gemaakt ontruimingsplan is opgesteld conform de NTA 8112 norm en...

read more

Alles over een ontruimingsplattegrond

Ongetwijfeld dat u ze ooit wel eens hebt zien hangen. Vaak bij ingangen van bedrijven loopt u er ongestoord langs. De ontruimingsplattegrond. Dit zijn plattegronden die op duidelijke en zichtbare plaatsen in het gebouw moeten hangen. Tijdens een noodsituatie,...

read more

Nieuwe regeling certificeren brandmeldinstallaties

Per 1 december is een nieuw inspectieschema van CCV van kracht geworden met betrekking tot het certificeren van brandmeldinstallaties, vast opgestelde blusinstallaties (waaronder sprinkler) en rookbeheersingssystemen. De aanleiding voor dit inspectieschema is dat er...

read more