Een veilig gevoel door professionele brandbeveiliging

Gecertificeerde brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallatie: aanleg, begeleiding & onderhoud

VKP Beveiligingstechniek is specialist in het aanleggen, begeleiden en onderhouden van gecertificeerde brandmeldinstallaties.

Wij bieden u:

 • contact met de brandweer;
 • het opstellen van een Programma van Eisen;
 • de installatie van de brandmeldinstallatie door een installatiedeskundige;
 • continue kwaliteit d.m.v. onderhoud van de brandmeldinstallatie door een onderhoudsdeskundige;
 • certificatie van de brandmeldinstallatie;
 • opleidingen van personen tot Beheerder Brandmeldinstallatie op locatie;
 • contact met een onafhankelijk inspectiebureau.

Wij komen bij u kijken voor een vrijblijvende risico inventarisatie.

Waarom brandbeveiliging?

Wat wilt u tegen brand beveiligen? Hoe beveiligt u uw bedrijf en uw mensen het best tegen brand? Welk beveiligingsniveau is voor uw bedrijf een verstandige keus? Welke eisen stelt de brandweer en welke eisen mag zij stellen? Voldoet u aan alle wettelijke eisen? Stuk voor stuk belangrijke en verstandige vragen om te stellen op het moment dat u gaat investeren in brandbeveiliging. In onze veel gestelde vragen sectie vindt u enkele korte antwoorden hierop. Het is natuurlijk ondoenlijk om voor elke situatie een antwoord te beschrijven. Daarom kunt u ons altijd bellen of een afspraak maken. Wij helpen u graag verder.

U bent vanuit de Arbo verplicht te zorgen voor de veiligheid van uw werknemers en eventuele klanten/gasten die bij u in uw bedrijf komen. De verantwoordelijkheid van hun veiligheid ligt mede bij u. Regelt u dit niet goed dan bent u, ondanks bv, nv etc, als privépersoon aansprakelijk. Dat wilt u uzelf en uw gezin niet aandoen. Bedenk daarbij dat uw onderneming ook gevaar loopt. Meer dan 60% van de bedrijven gaat binnen 3 jaar na een grote brand failliet. U bent degene die moet zorgen voor een brandveilig bedrijf!

U bent tevens verplicht te zorgen voor een brandveilige omgeving volgens de bouwverordening. Sinds de woningwet van 2003 bent u als eigenaar of beheerder verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Niet langer de overheid dus. De brandweer heeft dan ook geen adviserende rol meer, maar een handhavende. U regelt de brandbeveiliging, de brandweer handhaaft de regelgeving. Doet de brandweer dit niet, dan ontslaat dat u niet van uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de juiste brandbeveiliging.

Waarom de Cursus beheerder Brandmeld installatie?

Het management van een bedrijf is verplicht zorg te dragen voor het beheer van een brandmeldinstallatie. Onze cursus Beheerder brandmeldinstallatie kan daarbij een uitkomst zijn. De cursus Beheerder brandmeldinstallatie van VKP stelt u in staat het beheer van een brandmeldinstallatie op u te nemen.

Voor wie is de Cursus?
De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen en het technische beheer van de brandmeldinstallatie.
De cursus
Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als BBMI zoals vastgelegd in de NEN-norm 2654-1 en 2654-2.
Inhoud

Tijdens de cursus zullen theorie- en praktijkonderdelen elkaar afwisselen. De deelnemer krijgt kennis met betrekking tot:

 • de taken van de BBMI;
 • de voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties;
 • de opbouw, werking en componenten van de brandmeldinstallatie;
 • het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek;
 • de documenten behorend bij een brandmeldinstallatie;
 • het instrueren van derden.
Examen
Het examen wordt aan het eind van de tweede lesdag afgenomen, bestaande uit een toets met meerkeuzevragen en de al eerder gemaakte projectopdracht. De examenkosten bedragen € 20,- per persoon. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangt de cursist na circa zes weken het NIBHV-diploma Beheerder Brandmeldinstallatie.
VKP geeft de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie op uw eigen locatie dus ook aan de hand van uw brandmeldinstallatie. Het grote voordeel daarvan is dat de training wordt afgestemd op uw specifieke situatie en wensen. Belangrijke vragen en/of problemen uit uw dagelijkse praktijk worden gelijk besproken en behandeld.
De betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie in een gebouw valt of staat bij het aantal onechte of ongewenste meldingen en storingen die de installatie geeft. Deze meldingen worden vaak niet door de techniek van de brandmeldinstallatie veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en onderhoud van de installatie. In de norm NEN 2654-1 en NEN 2654-2 staan de gestelde eisen om tot een goed beheer, controle en onderhoud van respectievelijk de brandmeld- en ontruimingsinstallatie te komen. De NEN 2654 vertrouwt de taken en verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen toe aan een zogenaamde Beheerder Brandmeldinstallatie. De BBMI voert het dagelijkse beheer uit en is tevens de contactpersoon voor de instanties die met het functioneren van de brandmeldinstallatie en de alarmorganisatie te maken hebben. Een BBMI draagt bij tot de brandveiligheid van het bedrijf of instelling. Gebruikers van een brandmeldinstallatie die doormelden aan de brandweer zijn verplicht tot het onderhouden van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1.

Dit houdt in dat er in een organisatie minstens één BBMI aanwezig moet zijn. De voorkeur gaat uit naar twee of meer in verband met de kans op afwezigheid van de Beheerder Brandmeldinstallatie. Vanwege de aard van de taken en verantwoordelijkheden van een BBMI is het ook aan te bevelen deze een plaats in de BHV-organisatie te geven.

Cursusduur en lestijden
De cursus wordt verzorgd in totaal anderhalve dag, deze zijn niet aaneengesloten. In de tussenliggende periode dient u een aantal opdrachten uit te werken in de eigen organisatie. De lestijden zijn de eerste lesdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en de tweede lesdag van 09.00-13.00 uur.
Cursusgeld

De cursus wordt bij u op locatie gegeven. Wij kunnen hiervoor een vrijblijvende offerte opstellen, rekeninghoudend met het aantal cursisten.

Programma van Eisen

Voor een brandmeldinstallatie moeten door of namens de eisende partij(en) de uitgangspunten worden vastgelegd. De uitgangspunten worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) waarvan een model in de NEN 2535 is opgenomen.

Inhoud Programma van Eisen

Dit PvE mag worden uitgebreid met aanvullende toetsingscriteria of specifieke uitgangspunten, mits de opbouw (een drietal blokken: gegevens, eisen en goedkeuring) en de volgorde van de huidige eisen niet wordt gewijzigd. De aanvullingen moeten in een bijlage worden toegelicht.

Geen PvE geen certificering

Het PvE moet altijd ondertekend zijn door of namens de eisende partij(en). Wanneer het PvE niet aanwezig of ondertekend is, dan kan de brandmeldinstallatie niet worden gecertificeerd. De beschikbaarheid van een ondertekend PvE is dus een belangrijke randvoorwaarde voor certificering. Het PvE is het enige document dat daarvoor gebruikt mag worden.

Opstellen Programma van Eisen

Vraag VKP Beveiligingstechniek naar de mogelijkheden voor het opstellen van een Programma van Eisen voor u.

Heeft u een vraag

Wij bellen u graag terug

Of wilt u dat we even komen kijken bij u op locatie? Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug!

Welke brandbeveiliging past bij u?

Elke situatie is uniek, dus elke installatie ook

Projecten

Een greep uit de projecten van ons beveiligingsbedrijf

Waarom kiezen voor VKP

Officieel erkend CCV Branddetectie en Beveiligingsbedrijf.

Denkt met u mee; voor de beste oplossing in úw situatie.

Maatwerk hoe complex het vraagstuk ook is.

Van losse installaties tot totaalpakket.

Medewerkers geselecteerd op passie voor hun vak en klantvriendelijkheid.

Verzekerd van goede en allround opgeleide technici.