U wilt uw bedrijfspand beveiligen?

Beveiliging

Van losse installaties tot totaalpakket en maatwerk.
Alle beveiliging op uw kantoor, hotel, industrieel complex of elk ander pand.

Wat wilt u beveiligen?

Welk beveiligingsniveau is voor uw bedrijf een verstandige keuze?

Totale beveiliging

Beveiligingsplan compleet & op maat

Laat VKP Beveiligingstechniek uw brandzaken regelen. Wij bieden u een totaalpakket aan met betrekking tot brandveiligheid. Denk hierbij aan:

Inhoud totaal pakket
 • contacten met de regionale brandweer;
 • een Programma van Eisen schrijven;
 • het installeren van de (gecertificeerde) brandmeldinstallatie;
 • certificatie van een brandmeldinstallatie;
 • continu onderhouden van een brandmeldinstallatie;
 • het keuren van noodverlichting;
 • het aanleggen van noodverlichting;
 • het geven van de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie op uw eigen locatie;
 • ontruimingsplannen opzetten;
 • ontruimingsplattegronden opzetten.

Laat u nu adviseren door een projecteringsdeskundige van VKP Beveiligingstechniek.

Gecertificeerde brandmelding

Brandmeldinstallatie; aanleg, begeleiding & onderhoud

VKP Beveiligingstechniek is specialist in het aanleggen, begeleiden en onderhouden van gecertificeerde brandmeldinstallaties.

Wij komen bij u kijken voor een vrijblijvende risico inventarisatie.
Plan een bezoek.
Specificatie werkzaamheden
Wij bieden u:

 • contact met de brandweer;
 • het opstellen van een Programma van Eisen;
 • de installatie van de brandmeldinstallatie door een installatiedeskundige;
 • onderhoud van de brandmeldinstallatie door een onderhoudsdeskundige;
 • certificatie van de brandmeldinstallatie;
 • opleidingen van personen tot Beheerder Brandmeldinstallatie op locatie;
 • contact met een onafhankelijk inspectiebureau.
Waarom brandbeveiliging?
Wat wilt u tegen brand beveiligen? Hoe beveiligt u uw bedrijf en uw mensen het best tegen brand? Welk beveiligingsniveau is voor uw bedrijf een verstandige keus? Welke eisen stelt de brandweer en welke eisen mag zij stellen? Voldoet u aan alle wettelijke eisen? Stuk voor stuk belangrijke en verstandige vragen om te stellen op het moment dat u gaat investeren in brandbeveiliging. In onze veel gestelde vragen sectie vindt u enkele korte antwoorden hierop. Het is natuurlijk ondoenlijk om voor elke situatie een antwoord te beschrijven. Daarom kunt u ons altijd bellen of een afspraak maken. Wij helpen u graag verder.

U bent vanuit de Arbo verplicht te zorgen voor de veiligheid van uw werknemers en eventuele klanten/gasten die bij u in uw bedrijf komen. De verantwoordelijkheid van hun veiligheid ligt mede bij u. Regelt u dit niet goed dan bent u, ondanks bv, nv etc, als privépersoon aansprakelijk. Dat wilt u uzelf en uw gezin niet aandoen. Bedenk daarbij dat uw onderneming ook gevaar loopt. Meer dan 60% van de bedrijven gaat binnen 3 jaar na een grote brand failliet. U bent degene die moet zorgen voor een brandveilig bedrijf!

U bent tevens verplicht te zorgen voor een brandveilige omgeving volgens de bouwverordening. Sinds de woningwet van 2003 bent u als eigenaar of beheerder verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Niet langer de overheid dus. De brandweer heeft dan ook geen adviserende rol meer, maar een handhavende. U regelt de brandbeveiliging, de brandweer handhaaft de regelgeving. Doet de brandweer dit niet, dan ontslaat dat u niet van uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de juiste brandbeveiliging.

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie
Waarom

Het management van een bedrijf is verplicht zorg te dragen voor het beheer van een brandmeldinstallatie. Onze cursus Beheerder brandmeldinstallatie kan daarbij een uitkomst zijn. De cursus Beheerder brandmeldinstallatie van VKP stelt u in staat het beheer van een brandmeldinstallatie op u te nemen.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen en het technische beheer van de brandmeldinstallatie.

De cursus

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als BBMI zoals vastgelegd in de NEN-norm 2654-1 en 2654-2.

Inhoud

Tijdens de cursus zullen theorie- en praktijkonderdelen elkaar afwisselen. De deelnemer krijgt kennis met betrekking tot:

 • de taken van de BBMI;
 • de voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties;
 • de opbouw, werking en componenten van de brandmeldinstallatie;
 • het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek;
 • de documenten behorend bij een brandmeldinstallatie;
 • het instrueren van derden.
Examen

Het examen wordt aan het eind van de tweede lesdag afgenomen, bestaande uit een toets met meerkeuzevragen en de al eerder gemaakte projectopdracht. De examenkosten bedragen € 20,- per persoon. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangt de cursist na circa zes weken het NIBHV-diploma Beheerder Brandmeldinstallatie.
VKP geeft de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie op uw eigen locatie dus ook aan de hand van uw brandmeldinstallatie. Het grote voordeel daarvan is dat de training wordt afgestemd op uw specifieke situatie en wensen. Belangrijke vragen en/of problemen uit uw dagelijkse praktijk worden gelijk besproken en behandeld.
De betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie in een gebouw valt of staat bij het aantal onechte of ongewenste meldingen en storingen die de installatie geeft. Deze meldingen worden vaak niet door de techniek van de brandmeldinstallatie veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en onderhoud van de installatie. In de norm NEN 2654-1 en NEN 2654-2 staan de gestelde eisen om tot een goed beheer, controle en onderhoud van respectievelijk de brandmeld- en ontruimingsinstallatie te komen. De NEN 2654 vertrouwt de taken en verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen toe aan een zogenaamde Beheerder Brandmeldinstallatie. De BBMI voert het dagelijkse beheer uit en is tevens de contactpersoon voor de instanties die met het functioneren van de brandmeldinstallatie en de alarmorganisatie te maken hebben. Een BBMI draagt bij tot de brandveiligheid van het bedrijf of instelling. Gebruikers van een brandmeldinstallatie die doormelden aan de brandweer zijn verplicht tot het onderhouden van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1.

Dit houdt in dat er in een organisatie minstens één BBMI aanwezig moet zijn. De voorkeur gaat uit naar twee of meer in verband met de kans op afwezigheid van de Beheerder Brandmeldinstallatie. Vanwege de aard van de taken en verantwoordelijkheden van een BBMI is het ook aan te bevelen deze een plaats in de BHV-organisatie te geven.

Cursusduur en lestijden

De cursus wordt verzorgd in totaal anderhalve dag, deze zijn niet aan één gesloten. In de tussenliggende periode dient u een aantal opdrachten uit te werken in de eigen organisatie. De lestijden zijn de eerste lesdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en de tweede lesdag van 09.00-13.00 uur.

Cursusgeld

Het cursusgeld voor de cursus BBMI bedraagt € 350,- per persoon, met een minimum van twee personen. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, echter exclusief lunch- en examenkosten en BTW. Lunch dient verzorgd te worden door opdrachtgever.

Aanmelden & info cursus 

Programma van Eisen

Voor een brandmeldinstallatie moeten door of namens de eisende partij(en) de uitgangspunten worden vastgelegd. De uitgangspunten worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) waarvan een model in de NEN 2535 is opgenomen.

Inhoud Programma van Eisen

Dit PvE mag worden uitgebreid met aanvullende toetsingscriteria of specifieke uitgangspunten, mits de opbouw (een drietal blokken: gegevens, eisen en goedkeuring) en de volgorde van de huidige eisen niet wordt gewijzigd. De aanvullingen moeten in een bijlage worden toegelicht.

Geen PvE geen certificering

Het PvE moet altijd ondertekend zijn door of namens de eisende partij(en). Wanneer het PvE niet aanwezig of ondertekend is, dan kan de brandmeldinstallatie niet worden gecertificeerd. De beschikbaarheid van een ondertekend PvE is dus een belangrijke randvoorwaarde voor certificering. Het PvE is het enige document dat daarvoor gebruikt mag worden.

Opstellen Programma van Eisen

Vraag VKP Beveiligingstechniek naar de mogelijkheden voor het opstellen van een Programma van Eisen voor u.

Laten opstellen Programma van Eisen

Inbraak
beveiliging

Inbraakbeveiliging van kantoor tot industrieel complex

Bouwkundige maatregelen, elektrotechnische beveiligingsmaatregelen én een goede organisatie. Je hebt het allemaal nodig om inbrekers en ander ongewenst bezoek te weren. Het één kan niet zonder het ander. VKP Beveiligingstechniek zorgt daarom altijd voor een totaaladvies. Onze vakmensen analyseren uw risico’s en komen met passende oplossingen op basis van wat nodig is in uw situatie. Van woonhuis tot hotel en van kantoor tot industrieel complex. Kosteneffectief, zonder franje, maar altijd afdoende.

Wij komen bij u kijken voor een vrijblijvende risico inventarisatie.
Plan een bezoek.

Mogelijkheden

Begin met een vrijblijvende afspraak en eindig met een goed en veilig gevoel.

Wij garanderen u een installatieproces met minimale overlast. We werken netjes en houden rekening met uw (bedrijfs)activiteiten. Ons uitgangspunt is dat uw inbraaksignaleringssysteem altijd gecertificeerd wordt opgeleverd. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Camera
installaties

Camera beveiling 

Met de huidige stand van de techniek is er wellicht meer mogelijk dan u denkt met camera-installaties. U kunt camera’s inzetten om inbraak of vandalisme te voorkomen, maar daarmee houden de mogelijkheden niet op. De jongste generatie camera’s levert beelden die gedetailleerd genoeg zijn om voor opsporing te kunnen worden gebruikt. Dat is voor particulieren meestal voldoende. Bedrijven ontdekken steeds meer de extra mogelijkheden die ICT biedt.

Wij komen bij u kijken voor een vrijblijvende risico inventarisatie.
Plan een bezoek.

Extra mogelijkheden

Extra mogelijkheden die ICT biedt

U kunt camerabeelden koppelen aan kentekenregistratie, toegangscontrole of zelfs aanwezigheidsregistratie van medewerkers. Gebruik van internettechnologie betekent dat u beelden op elke gewenste locatie digitaal kunt bekijken. Steeds vaker maken camera-installaties deel uit van een integraal beheer van bedrijfspanden en -terreinen. Bij VKP Beveiligingstechniek houden we alle nieuwe ontwikkelingen nauwgezet bij, zodat we u goed kunnen adviseren. Maak vrijblijvend een afspraak. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Toegangscontrole

Toegangscontrolesystemen

Toegangscontrole is allang niet meer het simpele bordje In/Uit. Geavanceerde systemen maken een hoge mate van toezicht en controle mogelijk. Met behulp van ICT kunnen we verschillende mensen verschillende bevoegdheden geven. Wel het kantoor in kunnen, maar geen toegang tot het magazijn. Of wel toegang op het terrein zelf, maar niet in de gebouwen in kunnen. Elke etage is toegankelijk, behalve de research & development-afdeling. Wel bevoegd van negen tot vijf, maar niet daarbuiten. Identificatie met behulp van pasjes, vingerafdruk of irisscan. Het is bij VKP Beveiligingstechniek allemaal mogelijk. De vakmensen die bij ons werken, hebben zelfs al systemen geïnstalleerd waarbij de aanwezigheidsregistratie is gekoppeld aan de salarisadministratie.

Wij komen bij u kijken voor een vrijblijvende risico inventarisatie.
Plan een bezoek.

Toegangscontrole tbv efficiency

Toegangscontrole ook inzetten voor efficiency

Toegangscontrole is in eerste instantie een preventieve maatregel met het oog op de veiligheid. Maar het is steeds vaker ook een middel om de efficiency van bedrijven te versterken. Onze experts kennen alle mogelijkheden en kunnen een op maat gesneden beveiligingsconcept opstellen dat aan al uw eisen voldoet en de gevoelige zones van uw bedrijf beschermt. Maak vrijblijvend een afspraak. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Maximale, of juist minimale beveiliging?

Wat betekent veiligheid voor u?

Wat uw vraag ook is, wij hebben een antwoord

Kennis om te delen

Wij delen onze expertise met u

Handig om te weten

Veel gestelde vragen

Ben ik als bedrijf verplicht om te zorgen voor de veiligheid van mijn werknemers?
Ja. U bent vanuit de Arbo verplicht te zorgen voor de veiligheid van uw werknemers en eventuele klanten/gasten die bij u in uw bedrijf komen.
Kan ik als particulier een systeem op maat laten maken?
Ja. VKP beveiligingstechniek beveiligt op professionele wijze gebouwen en terreinen tegen inbraak middels het op maat leveren van doeltreffende installaties.
Wordt elk inbraaksignaleringssysteem wordt door VKP gecertificeerd opgeleverd?
Ja. Al onze beveiligingssystemen worden door VKP gecertificeerd opgeleverd.
Wordt elk inbraaksignaleringssysteem wordt door VKP gecertificeerd opgeleverd?
Ja. Al onze beveiligingssystemen worden door VKP gecertificeerd opgeleverd.