Beste relatie,

Zoals iedereen in Nederland volgen ook wij de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het coronavirus (COVID-19) op de voet. Dit virus zorgt voor uitzonderlijke omstandigheden en heeft veel effect op ons dagelijks leven en het bedrijfsleven. De overheid heeft maatregelen afgekondigd die verregaande gevolgen heeft voor de gehele maatschappij. VKP Beveiligingstechniek respecteert de keuzes die gemaakt worden vanuit de overheid en volgt dan ook de richtlijnen, door de overheid en het RIVM aangegeven, op, zonder dat dit effecten heeft op onze essentiële bedrijfsprocessen. Zoals u zult begrijpen, is het voor VKP Beveiligingstechniek niet mogelijk om thuis te werken, juist omdat wij werkzaamheden voor uw veiligheid en/of bereikbaarheid op locatie uitvoeren. Dat betekent dat wij er alles aan zullen doen om tijdens onze werkzaamheden de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid van onze relaties, medewerkers en hun naasten staan voorop! Vanuit dat oogpunt willen wij u op de hoogte brengen van de door ons genomen maatregelen:

  • Alle VKP-medewerkers werken volgens de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM en zullen dan ook geen handen schudden, gepaste afstand houden, handen wassen en niezen/hoesten in de elleboog.
  • Waar mogelijk zullen onze technische collega’s de werkzaamheden op locatie blijven uitvoeren.
  • Bij de geringste griep/verkoudheidsklachten zullen wij de werkzaamheden verplaatsen naar een latere datum.
  • Onze technici zullen geen woningen en/of panden betreden van bewoners/bedrijven van wie bekend is dat zij het corona-virus hebben of in quarantaine zijn wegens het coronavirus.
  • Ook wanneer onze medewerkers twijfel hebben over de gezondheidstoestand van (één van) de aanwezigen in het pand (koorts, hoesten, kortademigheid), zullen zij het pand niet betreden dan wel direct verlaten.
  • De werkbonnen zullen niet meer ondertekend worden op de iPads van onze technici. Zij zullen uw naam vragen en deze zelf als ‘handtekening’ op de werkbonnen noteren.
  • Informatieve afspraken en overleggen op kantoor en/of op locatie zullen zover als mogelijk telefonisch worden afgehandeld of waar mogelijk verplaatst worden.

Onze dienstverlening betreft veiligheid en bereikbaarheid en is dan ook onveranderd!
Uiteraard blijven wij op werkdagen van 8.00-17.00 uur voor alle relaties bereiken op het bekende telefoonnummer: 0348-420033. Bij opmerkingen, vragen of het maken van een (noodzakelijke) afspraak, neemt u dan gerust contact met ons op.

Zodra wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren als gevolg van verdere maatregelen die genomen worden door de overheid, dan zullen wij u via, onze website en Facebook-pagina informeren.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte, succes en wijsheid toe in deze periode van onzekerheid en zullen u, waar mogelijk, zoveel mogelijk de ondersteuning blijven bieden, zoals u deze van ons gewend bent.