Ontruimingsplattegronden zijn ervoor om gebruikers van een gebouw te informeren hoe zij het gebouw in geval van nood op een snelle en veilige manier moeten verlaten.

Er dienen ontruimingsplattegronden van het pand op strategische plaatsen aanwezig te zijn met hierop alle brandpreventieve voorzieningen aangegeven zoals blusmiddelen, vluchtwegen, brandmelders, vluchtroute-aanduidingen, EHBO-koffers, AED-apparaten, verzamelplaatsen alsmede algemene ontruimingsinstructies. Voor duidelijke ontruimingsplattegronden kunt u bij ons terecht. Onze tekeningen worden met precisie gemaakt, waarbij duidelijkheid en zorgvuldigheid voorop staan. Indien gewenst kan uw eigen huisstijl opgenomen worden. De ontruimingsplattegronden worden compleet geleverd op A3 formaat in een matzilveren kliklijst met ophangmateriaal.

De ontruimingsplattegronden dienen tevens opgenomen te worden in het ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan.

Wettelijk kader
Volgens de Arbo-wetgeving dienen personen een bedrijfspand bij een calamiteit veilig, snel en via de kortste route te kunnen verlaten. Ontruimingsplattegronden zijn daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Alle door ons gemaakte ontruimingsplattegronden worden getekend conform de NEN-1414 norm.