Ontruimingsplan, calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan

Wettelijk kader

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de Arbowet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17 en dient derhalve getoetst te worden door de brandweer. Een door ons gemaakt ontruimingsplan is opgesteld conform de NTA 8112 norm en voldoet aan de eisen.

Calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan

In het calamiteitenplan of het bedrijfsnoodplan legt u vast welke procedures gevolgd moeten worden in geval van een calamiteit. Hierbij gaat u uit van een worstcasescenario: wat kan er in het ergste geval gebeuren in geval van brand, bommelding, ongeval, overstroming, het vrijkomen van een gevaarlijke stof, etc.?

Vervolgens bepaalt u wat er dan allemaal moet worden gedaan en hoeveel bedrijfshulpverleners daarvoor nodig zijn. Ook bepaalt u welke voorzieningen er aanwezig moeten zijn en welke maatregelen er genomen moeten worden. Denk daarbij niet alleen aan het voorkomen van slachtoffers, maar ook aan de continuïteit van uw organisatie. Hoe kan uw bedrijf zo snel mogelijk een doorstart maken?

Leg alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden schriftelijk vast. Door geregeld een oefening te houden, kunt u bepalen of het calamiteitenplan werkt of dat er aanpassingen nodig zijn.

Opstellen ontruimingsplan, calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan

Wij kunnen u helpen met het opstellen van een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan en de benodigde ontruimingsplattegronden, veiligheids- en aanvalsplattegronden verzorgen.

VKP heeft in samenwerking met Lavèn De Wit de nodige expertise in huis op het gebied van het opstellen van een ontruimingsplan met de bijbehorende tekeningen met vluchtroutes. Een zorgvuldig opgesteld calamiteitenplan of ontruimingsplan kan het aantal slachtoffers, ongevallen en schade bij een calamiteit voorkomen of beperken. Tevens wordt het gevoel van veiligheid bij de aanwezigen in een pand verhoogd.

 

Projecten

Een greep uit de projecten van ons beveiligingsbedrijf

Waarom kiezen voor VKP

Officieel erkend CCV Branddetectie en Beveiligingsbedrijf.

Denkt met u mee; voor de beste oplossing in úw situatie.

Maatwerk hoe complex het vraagstuk ook is.

Van losse installaties tot totaalpakket.

Medewerkers geselecteerd op passie voor hun vak en klantvriendelijkheid.

Verzekerd van goede en allround opgeleide technici.