Nieuwe regeling certificeren brandmeldinstallaties

Per 1 december is een nieuw inspectieschema van CCV van kracht geworden met betrekking tot het certificeren van brandmeldinstallaties, vast opgestelde blusinstallaties (waaronder sprinkler) en rookbeheersingssystemen. De aanleiding voor dit inspectieschema is dat er een betere en bredere naleving komt van de bepalingen uit het Bouwbesluit ten aanzien van brandveiligheid. Het nieuwe schema gaat verder dan alleen de normen ten aanzien van de genoemde installaties. Het kijkt meer integraal naar brandveiligheid.

In het verleden werd er bij de onderhoud/inspectie van brandmeldinstallaties voornamelijk gekeken naar de mate waarin aan de NEN2535/2575 werd voldaan. Een bredere kijk op brandveiligheid en de eisen daaraan vanuit het Bouwbesluit werd daarin niet meegenomen. Met het nieuwe inspectieschema verandert dat.

Dat wil zeggen dat niet zozeer de regelgeving voor de gebruikers veranderd. Er is tenslotte een Bouwbesluit waarin diverse voormalige regels in zijn opgenomen en dat verwijst naar diverse nationale en internationale normen, zoals de NEN2535 en de NEN2575 voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. In het Bouwbesluit zijn weliswaar wat zaken gewijzigd per 1 januari 2013, echter de grootste wijziging zit in de wijze waarop gecertificeerd wordt door erkende branddetectiebedrijven.

Er zal met het van kracht worden van het nieuwe certificeringsschema veel meer integraal naar brandveiligheid worden gekeken dan puur naar de wijze van aanleg en functioneren van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie (hetzelfde geldt voor o.a. sprinkerinstallaties, rookbeheersingsinstallaties) alleen. Ook de samenhang met de bouwkundige opzet van een gebouw, zoals compartimentering en gelijkwaardige oplossingen zijn in het inspectieschema meegenomen. Overigens was dit bij sprinklerinstallaties al langer ingebed in de regelgeving.

De impact van het nieuwe certificeringsschema voor eigenaren/gebruikers van gebouwen is niet generiek te beschrijven. Omdat er aan de achterliggende norm- en regelgeving feitelijk niets/weinig veranderd, hoeft er niet persé impact te zijn voor een gebruiker wanneer het betreffende gebouw nu al voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit 2012. Wanneer de brandmeldinstallatie in het verleden aan de eisen uit de betreffende normen voldeed, maar er niet breder is gekeken naar de eisen vanuit het bouwbesluit, kan dit wel verstrekkende gevolgen hebben, zoals vereiste bouwkundige aanpassingen, zoals brandscheidingen, compartimentering of aanpassingen in de brandmeldinstallatie.

Het nieuwe inspectieschema is vanaf 1 december 2012 van kracht, maar voor bestaande situaties is er een overgangsregime tot 2015. Overigens is dit inspectieschema alleen verplicht voor bepaalde installaties, conform Bouwbesluit paragraaf 6.20, 6.23 en 6.32

Projecten

Een greep uit de projecten van ons beveiligingsbedrijf

Waarom kiezen voor VKP

Officieel erkend CCV Branddetectie en Beveiligingsbedrijf.

Denkt met u mee; voor de beste oplossing in úw situatie.

Maatwerk hoe complex het vraagstuk ook is.

Van losse installaties tot totaalpakket.

Medewerkers geselecteerd op passie voor hun vak en klantvriendelijkheid.

Verzekerd van goede en allround opgeleide technici.