Nieuwe regeling certificeren brandmeldinstallaties

Per 1 december is een nieuw inspectieschema van CCV van kracht geworden met betrekking tot het certificeren van brandmeldinstallaties, vast opgestelde blusinstallaties (waaronder sprinkler) en rookbeheersingssystemen. De aanleiding voor dit inspectieschema is dat er een betere en bredere naleving komt van de bepalingen uit het Bouwbesluit ten aanzien van brandveiligheid. Het nieuwe schema gaat verder… Lees meer>