Een veilig fundament

VKP Beveiligingstechniek B.V. is al een aantal jaar actief op het gebied van inbraakbeveiliging, camera-installaties, brandbeveiliging en toegangscontrolemiddelen. Sinds 2015 is daaraan het onderdeel brandblusmiddelen toegevoegd. Wij willen dat laatste graag bij u onder de aandacht brengen.

Inmiddels hebben wij REOB-gecertificeerde monteurs in dienst die de bij u aanwezige brandblusmiddelen kunnen inspecteren op brandveiligheid. Zij hebben een erkende opleiding voor keuring en onderhoud van brandblusmiddelen en worden periodiek bijgeschoold.

Blusmiddelen keuren? Altijd gecertificeerd!

Voor alle brandblusapparaten geldt dat deze jaarlijks gekeurd en onderhouden moeten worden (De Nederlandse Norm NEN 2559:2001). U kunt hiervoor bij ons een onderhoudscontract afsluiten. Bij de keuring van de brandblusmiddelen controleert de monteur de juiste werking van het betreffende apparaat, alsmede de houdbaarheidsdatum hiervan. Mocht hij enig gebrek constateren, dan overlegt hij zijn bevindingen met u en denkt samen met u na over de beste oplossing. Als een apparaat moet worden gereviseerd, zullen wij hiervoor zorg dragen en u tussentijds een vervangend apparaat in bruikleen geven. Mocht het zo zijn dat het apparaat moet worden vervangen, dan doen wij u hiervoor een gepaste aanbieding.

Landelijke dekking

Brandblussers hebben een maximale levensduur van twintig jaar, mits de brandblussers jaarlijks worden onderhouden en regelmatig worden gereviseerd. Tijdige revisie en regelmatig onderhoud zorgt voor een langere levensduur van uw toestellen. Daarmee bespaart u dus kosten!

Wij bieden service in heel Nederland en kunnen ervoor zorgdragen dat binnen 24 uur de brandblusmiddelen gecontroleerd zijn.

Een breed aanbod

Er zijn verschillende vormen brandblusmiddelen. We leggen ze graag aan u uit.

poederblussers

Poederblussers

Poederblussers gebruikt men voor de meeste kleine branden. Een poederblusser is geschikt voor branden in woningen, maar ook voor het blussen van kleine branden in auto’s, caravans, zomerhuisjes en boten.

Omdat het poeder dat vrijkomt chemisch is, veroorzaakt een poederblusser wel veel nevenschade. Na het gebruik van de poederblusser kunt u de rest van het poeder het beste met een industriestofzuiger opruimen, zonder water te gebruiken. Dit voorkomt bijkomende schade.

Schuimblussers

Om vaste stoffen en vloeistoffen te blussen, gebruikt men een schuimblusser. Na het gebruik van een schuimblusser heeft u vrijwel geen last van nevenschade.

Schuimblussers

Kooldioxineblussers

Kooldioxideblussers

Kooldioxideblussers gebruikt men voor het blussen van elektriciteitsbranden. Deze blusser moet worden gebruikt door een daarvoor opgeleid persoon, omdat de koker waaruit de blusstof komt, een temperatuur krijgt van -80 °C. Deze blusser is daarom minder geschikt voor huis-, tuin- en keukengebruik.

Brandslanghaspels

Een brandslang is een goede aanvulling op de aanwezige blusmiddelen. Brandslangen worden ingezet als eerste interventiemiddel bij het blussen van een brand totdat er krachtigere blusacties door de brandweer zijn ingezet. U behaalt hiermee veel tijdwinst. Een nadeel van het gebruik van de brandslang is dat het blussen met water veel waterschade kan opleveren.

De Europese norm NEN-EN 671-3 geeft aanbevelingen voor de inspectie en het onderhoud van brandslanghaspels. Hierdoor blijft de werking van het product in overeenstemming met het doel waarvoor deze is geproduceerd, geleverd of geïnstalleerd.

Brandslanghaspels Blusmiddelen keuren

Ons advies

  • Laat uw brandblusmiddelen jaarlijks controleren.
  • Plaats de brandblussers op een duidelijk zichtbare plek.
  • Houd deuren en uitgangen vrij.
  • Lees de gebruiksaanwijzing van de brandblusser rustig door op een moment dat deze niet gebruikt wordt.
  • Controleer of de brandblusser nog is verzegeld.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een advies op maat: 0348-420033